scenario (senarírio), plan eller handling for framtidig utvikling, framtidsbilde