Løsninger som virker og varer!
Strategi- og
forbedringsarbeid
Økonomistyring
og -analyse
Prosjektutvikling
og nyskaping
Personal- og
organisasjonsutvikling
KBB Scenario har solid faglig kompetanse og bred erfaring fra ulike bransjer.
Prosessindustri Petroleum Energi Reiseliv Helse Samfunns- og næringsutvikling


Grunnlaget for vellykket gjennomføring av utviklings- og forbedringsarbeid er:
  • Avklaring av oppdragets målsettinger, omfang og organisering.
  • Involvering av oppdragsgiver i prosessen - skape medvirkning og engasjement.
  • Fagkompetanse og metodisk arbeidsform.
  • Fokus på virksomhetsforståelse, helhet og sammenhenger.
  • Måling og synliggjøring av resultater for å sikre varige og nyttige løsninger.


Kåre Bjarte Bjelland
Daglig leder/Rådgiver
Siviløkonom NHH
52 78 52 66/916 36 493
E-mail
CV
Odd Magne Lønseth
Rådgiver
Bedriftsøkonom
52 78 51 50/957 40 894
E-mail