Kontaktinformasjon
Fullstendig navn: K.B. Bjelland Scenario Development
Organisasjonnummer: 983 099 769 MVA
Adresse: Næringsparken, P.b. 243, 4201 Sauda
Telefon: 52 78 52 66 / 916 36 493
Telefax: 52 78 51 09 / 52 78 50 85