KBB Scenario har et omfattende kompetansenettverk.
”Det er to slags kunnskap: Vi kan en ting selv, eller vi vet hvor vi kan få informasjon om den.”
Samuel Johnson