Personal- og organisasjonsutvikling

”Ingen har noen sinne sett en organisasjon.”
 • Med dette utsagnet menes at en organisasjon er en samling mennesker som i et gjensidig avhengighetsforhold arbeider for å oppnå felles målsettinger.
 • Personal- og organisasjonsutvikling (POU) dreier seg om å utvikle menneskene i organisasjonen – hver for seg og sammen. POU omfatter blant annet:
  • Struktur - Ansvarsforhold, myndighet, arbeidsfordeling og roller
  • Kompetanse - Kunnskaper, ferdigheter, evner og vilje
  • Arbeidsformer - Samarbeid, teamutvikling, involvering, systematikk og kultur.
  • Dimensjonering - Ressursbruk og ressursfordeling
 • Mange bedrifter satser store ressurser på POU. Dette er en erkjennelse av kraften som ligger i en velfungerende organisasjon. Det er en vanskelig oppgave å finne fram til – og gjennomføre – POU-tiltak som samsvarer med bedriftens posisjon og utfordringer.
 • Vellykket POU-arbeid krever en metodisk arbeidsform, der det å sikre en god kobling mellom overordnede mål og konkrete tiltak må vektlegges.
 • KBB Scenario er autorisert forhandler av ProfilesNordics testpakke, som støtte for rekrutterings og personalutviklingsarbeid.