Prosjektdokumentasjon - noen eksempler
Prosjektutvikling og nyskaping Økonomistyring og -analyse
Innhold
1 Bakgrunn og formål
2 Markedsvurdering
3 Mål og strategier
4 Planagte utviklingsaktiviteter
5 Gjennomføringsplan
6 Økonomi
7 Kritiske suksessfaktorer
1 Input assumptions
- Market volumes and prices
- Rawmaterials
- Operational performance
- Activity costs
- Investments
2 Calculations and analysis
- Profit & loss statement
- Balance items
- Key Performance Indicators
Strategi- og forbedringsarbeid Personal- og organisasjonsutvikling
Innhold
1 Introduction
2 Strategic context
3 Status – Present situation
4 PDP Activities
5 Follow-on projects
6 Time schedule
7 Appendix
1 Hva skal vi oppnå?
- Hva er et prosjekt?
- Prosjekt som arbeidsform
2 Faglig grunnlag
- Organisasjon og ledelse
- Kommunikasjon og motivasjon
3 Prosjektarbeid i ES
- Hvordan vil vi ha det i ES?
- Tiltak og gjennomføringsplan
Bred erfaring - fleksible løsningsmodeller!