Prosjektutvikling og nyskaping

”Framover skal jeg – om jeg så skal gå baklengs!”
 • Store og grunnleggende endringer i samfunnet gjør at behovet for nyskaping/innovasjon er stort. Utfordringer skal løses og muligheter som følger av ny teknologi og endrede behov skal realiseres.
 • Det viser seg ofte at nyskaping og næringsutvikling krever en type kompetanse som sjelden fins i rikt monn i etablerte organisasjoner. I tillegg til tradisjonell fagkompetanse på sentrale områder, forutsettes egenskaper som for eksempel:
  - Langsiktighet
  - Pågangsmot
  - Helhetsfokus
  - Kondisjon
  - Eierskap
  .
 • Utfordringen er ofte å understøtte gründernes gode idèer og pågangsmot med kompetanse innenfor forretningsutvikling. Innovasjon Norge og andre fagmiljøer har i dag utviklet og gjort anvendelig veltilpassede modeller for dette formålet.
 • Mange eksisterende bedrifter er i en situasjon der prioritering av ”daglig drift” er nødvendig. Med store endringer i eksterne rammebetingelser – eierstruktur, markedsforhold og teknologi – kan dette medføre at store krav til omstilling oppstår over natten.
 • Det å ha god balanse mellom drifts- og utviklingsfokus er således en kritisk suksessfaktor i mange sammenhenger. Det er ofte slik at små og mellomstore bedrifter over tid forsømmer oppbygging og vedlikehold av utviklingskompetanse, og dermed får problemer når behovet for tilpassing av bedriftens aktiviteter, produkter og tjenester kommer.